Protestantse Gemeente Appingedam

De Protestantse Gemeente Appingedam wil een open en gastvrije geloofsgemeenschap zijn en wil dit bereiken door samen te zingen, bidden, luisteren en vieren.
Dat zal de onderlinge band tussen gemeenteleden versterken. Een gemeente, waarin respect en begrip heersen voor elkaars opvattingen en meningen en waarin niet alleen ruimte gevraagd,
maar ook vooral geboden wordt. Leden moeten zich welkom en begrepen voelen door elkaars aanwezigheid en die van God. Op deze manier zal gemeente-zijn uitgroeien tot een inspiratiebron
voor heel ons leven en voor dat van anderen; ook buiten onze gemeente.

volg PG Appingdam op facebook  

volg PGA op facebook

 PKN Petrus Nieuwsbrief
 U kunt zich abonneren op de PKN Petrus Online, wekelijks ontvangt u dan de Petrus Nieuwsbrief, geef uw emailadres op via de knop "Petrus Online"
 (in de Adventstijd kunt u zich ook op de Adventskalender abonneren)

 

Kerkdiensten

De kerkdiensten van de PG Appingedam worden gehouden in de Nicolaïkerk. In de zomer worden een aantal Welkomstdiensten gehouden in de Marsumer kerk te…

Klokluiden

In het Dienstboek -een proeve- (uit 1998) voor de toentertijd beoogde PKN wordt op pagina 860 aangegeven: ‘In de meeste gemeenten worden voor de dienst…

Vuurganger - Feest van de Geest - Pinksteren

"Vuurganger" - In 2012 hebben we als Protestantse Gemeente Appingedam meegedaan aan het landelijke kunstproject "Feest van de Geest". Bekijk de animatiefilm…

De diensten van de Protestantse Gemeente Appingedam vinden plaats in de prachtige Nicolaïkerk.
Meer info:

Nicolaïkerk Appingedam »

Het meest actuele kerkblad vindt u online. Hier kunt u ook vorige edities inzien.

Kerkblad »

De PG Appingedam heeft overeenkomstig de privacy wetgeving, die op 25 mei 2018 in gaat, een privacy-verklaring opgesteld. Op de hieronder vermelde pagina (link) vindt u deze verklaring.

Privacy verklaring PG Appingedam »

Heeft u suggesties of opmerkingen ten aanzien van deze website? Neem dan contact met ons op middels het contactformulier.

Contact »